Van Goltstein

Uit Genwiki Gelderland
Jump to: navigation, search

Goltstein is een uitgestorven adellijk geslacht, dat oorspronkelijk uit Gulick kwam en zich begin 1500 in Gelderland vestigde. In Duitsland kwam een tak van dit geslacht (von Goltstein) ook tot bloei.

Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 volgde voor nazaten benoeming in de ridderschap waarmee leden van het geslacht tot de adel van het koninkrijk gingen behoren. Bij KB van 15 maart 1817 volgde voor nazaten erkenning te behoren tot de Nederlandse adel. Vanaf 1 april 1820 vond voor leden van het geslacht erkenning van de titel van baron plaats. In 1934 stierf de Nederlandse tak van het geslacht uit met de laatste vrouwelijke afstammeling.

Inhoud

Wapen

Van Goltstein

Wapen: gedwarsbalkt in acht stukken van goud en blauw. Helm: aanziend. Kroon: een kroon van drie bladeren en twee maal drie parels. Helmteken: twee olifantstrompen volgens het schild. Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. Schildhouders: twee aanziende, gouden leeuwen, rood getongd. Opmerkingen: het geheel geplaatst op een groen voetstuk.

Genealogie

De familie vernoemt zich naar de Burcht Goldstein in het Hertogdom Jülich/Gulick in het huidige Duitsland. De stamboom begint met zekerheid met de broers en zuster Reinart, Johann und Katharina Goltstein die op 30 november 1430 respectievelijk 30 november 1442 in akten voor het eerst genoemd worden en zegelen.

In Apeldoorn is een laan naar deze familie vernoemd.

Generatie 1

I. Johan Goltstein (zoon van Hendrik van Goltstein) geboren in het Land van Gulick rond 1471, overleden tussen 6 mei 1544 en 6 mei 1547, begraven te Zutphen, heer van Niederempt en Middeldorp, stadhouder te Dokkum, schepen en burgemeester Zutphen en burggraaf van Nijmegen, trouwde 1513 met Henrica van Egmond, overleden 5 december 1544, begraven in Zutphen, dochter van Henrik, bastaard van Egmond en Agnes Kreynck. In 1517 was Goltstein samen met Johan van Selbach aanvoerder van een 6000 man sterk huurleger (de "Zwarte Hoop"), dat door de Hertog van Gelre werd gestuurd ter versterking van de troepen van Jancko Douwama. Goltstein slaagde er in Dokkum na een belegering in te nemen, en intussen stak Selbach met Grote Pier en diens vloot de Zuiderzee over naar Holland.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Goltstein volgt IIa.
 2. Hendrik van Goltstein
 3. Jacob van Goltstein volgt IIb.

1513: Acte van huwelijksvoorwaarden van Johan van Goltstein en Henrica van Egmond.

1513: Accoord tussen hertog Karel van Gelre en Johan van Goltstein, bewaarder van het burggravenambt te Nijmegen, inzake de overdracht Van Goltsteins huis te Zutphen in ruil voor het huis, dat de hertog Van Reyner van Apeldoirn gekocht heeft.

Generatie 2

IIa. Willem van Goltstein tot Niederempt en Middeldorp, geboren rond 1502, woont te Zutpen in 1543, overleden in het Land van Gulick 1565 (voor 9 september) trouwde 1. met Catharina van Meeckeren, vrouwe van Brandsenburg, dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schulle en trouwde 2. Anna van Efferen, maakt als weduwe 9 september 1565 magescheid met haar zwagers Hendrik en Jacob van Goltstein en hertrouwde met Frederik van Stepraet.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Johan van Goltstein volgt IIIa.

IIb. Jacob van Goltstein begraven Zutphen 30 april 1569, wildforster van Wilp en Twello 1556, burgmeester Zutphen 1559, trouwde 1. Henrica van Rijt tot Vieracker, dr. van Lulof van Rijt tot Vieracker en Margaretha Schimmelpenninck en eerder weduwe van Johan van Broeckhuysen; tr. 2. 1559 Alverta Lubbe van den Veen, dochter van Tyman van den Veen en Catharina van Aller.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Goltstein volgt IIIb.

1559: Acte van huwelijksvoorwaarden van Jacob van Goltstein en Aletta Lubberta van de Veen.

Generatie 3

IIIa. Johan van Goltstein, vermeld 1580-1616, heer van Brandsenburg 1591, in de ridderschap van Nijmegen vanaf 1595, trouwde met Geertruid de Cocq van Delwijnen, geboren rond 1564 en vermeld tot in 1614, dochter van Gijsbert de Cocq van Delwijnen en Maria van Meerten.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Goltstein volgt IVa.

IIIb. Johan van Goltstein in de ridderschap van de Veluwe, burgemeester Harderwijk, rentmeester van de Veluwe 1594-1599, burgemeester Arnhem, staatsgedeputeerde 1599, gecommitteerde ter Staten-Generaal 1606-1610, riohter van Arnhem en Veluwezoom, 1613-1618, trouwde 1583 met Margriet van Hoemen, overleden 1635, dochter van Willem van Hoemen en Geertruid van Wijnbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Reinier van Goltstein volgt IVb.
 2. Joachim van Goltstein luitenant-kolonel en gouverneur van Emmerik, trouwde 1. met Hieme Haen en trouwde 2. 1646 met Geertruyt van Lintelo, weduwe van jonker Gerrit Johan van der Capellen opten Dam.

1583: Huwelijksvoorwaarden van Johan van Goltstein en Margaretha van Huemen.

1637: Magescheid tussen Reynier van Goltstein, heer van Doorn, en zijn vrouw Geertruyt van der Capellen ter eenre, en Joachim van Goltstein en diens vrouw Hieme Haen ten andere, over de nalatenschap van hun ouders Johan van Goltstein en Margaretha van Huemen, in het bijzonder over de ridderhofstad Erpenkern te Opheusden.

1646: Acte van huwelijksvoorwaarden tussen Joachim van Goltstein, luitenant-kolonel en gouverneur van Emmerik, en Geertruyt van Lintelo, weduwe van jonker Gerrit Johan van der Capellen opten Dam. Met acte van dispensatie van Stadhouder en Raden in Gelderland.

1669: Testament van Geertruid van Lintelo, weduwe van Joachim van Goltstein.

Generatie 4

IVa. Willem van Goltstein, heer van Brandsenburg, geboren 1590, overleden Rijswijk (Gld.) 12 oktober 1662, trouwde met Johanna de Ruyter, geboren rond 1594 (?), overleden voor juni 1636, dochter van Johan de Ruyter en Elisabeth Kreeft.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost van Goltstein volgt Va.

IVb. Reinier van Goltstein begraven Utrecht 24 oktober 1641, heer van Doorn, eerst kapitein, domheer te Utrecht, geëligeerde raad van Utrecht 1635, trouwde 1672 met Geertruid van der Capellen, overleden 12 november 1653, dochter van Gerlach van der Capellen, heer van den Dam en Judith Ripperda.

Uit dit huwelijk:

 1. Philip van Goltstein volgt Vb.
 2. Johanna van Goltstein
 3. Johanna Elisabeth van Goltstein
 4. Judith van Goltstein
 5. Anna Geertruid van Goltstein

1653: Magescheid tussen Judith Ripperda, weduwe van Gerlach van der Capellen in Den Dam, en Geertruidt van der Capellen, weduwe van Reiner van Goltstein tot Doorn, als moeder en grootmoeder van de kinderen van Reiner vnd., over de goederen aan die kinderen aanbestorven of te vererven van vaders, moeders of grootmoeders zijden, waarbij De Dam aan de zoon Philips wordt toegewezen.

1658: Acte van belening voor Philips van Goltstein, mede voor zijn zusters Johanna, Johanna Elisabeth, Judith en Anna Geertruid met de Mettenweert te Rheden, leenroerig te Rheden, leenroerig aan Baer en Lathum.

Generatie 5

Va. Joost van Goltstein, heer van Hoekenburg, heemraad van Nederbetuwe, geboren rond 1622 (?), overleden Rijswijk (Gld/kasteel Hoekenburg) 16 januari 1682, trouwde Montfoort 9 oktober 1659 met Mechteld van Wijnbergen, geboren rond 1625 (?), overleden Rijswijk (Gld/kasteel Hoekenburg) 6 oktober 1677, dochter van Lodewijk van Wijnbergen en Henrica van Lynden.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven van Goltstein volgt VIa.

Vb. Philip van Goltstein overleden 4 november 1675, heer van den Dam (1646), in de ridderschap van Zutphen 1658, extraordinaris gecommiteerde ter Staten-Generanl, 1666, gecommiteerde ter generaliteits rekenkamer 1673, rekenmeester van Gelderland 1667, trouwde ‘s-Gravenhage januati 1659 met Marie de Rechigne Voisin dit de Loges, gedoopt ‘s-Gravenhage 8 december 1639, overleden 22 augustus 1720, dochter van Char1es de Rechigne Voisin dit de Loges en Magdalana van der Mijle.

Uit dit huwelijk:

 1. Reiner Carel van Goltstein 1685 ambtsjonker in Nijkerk, 1698 sergeant-majoor bij het reglement Steenbock, 1698 kolonel van de ruiterij, later generaal.
 2. Evert Jan Benjamin van Goltstein volgt VIb.
 3. Cornelia Amalia van Goltstein
 4. Geertruid Magdalena van Goltstein begraven Deventer 28 april 1729, canonikesse van het H. Adel. Stift de Honnepe tot Deventer, ongehuwd.
 5. Adriane Jan van Goltstein
 6. Judith Frederica van Goltstein overleden 1725 of kort daarvoor.
 7. Cornelia Amelia van Goltstein overleden 1745/46.

1667: Acte van aanstelling van Philips van Goltstein tot rekenmeester in Gelderland.

1702: Akte van schenking door Margaretha Judith van Goltstein aan haar nicht Geertruid Magdalena van Goltstein van verschillende roerende goederen.

1727: Testament van Geertruid Magdalena van Goltstein, zuster van Evert Jan Benjamin van Goltstein.

Generatie 6

VIa. Steven van Goltstein, heer van Hoekenburg en kapitein in Statendienst, geboren Rijswijk (kasteel Hoekenburg) voor 1677, overleden Folkerdaborg 10 juni 1725, trouwde Groningen 26 april 1701 met Theodora Maria Grammaye, overleden Groningen 18 april 1730, dochter van Joannes Baptista Grammaye en Ave Maria Clant.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost Joannes Simon van Goltstein volgt VIIa.

VIb. Evert Jan Benjamin van Goltstein geboren 1665, overleden Zutphen 16 maart 1744, heer van Grunsfort (1728) en Appel, burgemeester Zutphen, president rekenkamer van Gelderland, landscommandeur Duitse Orde, trouwde 1706 met Charlotta Agnes van Essen, dochter van Lucas Willem van Essen en Geertruid Agnes Vijgh.

Uit dit huwelijk:

 1. Philip Hendrik van Goltstein volgt VIIb.
 2. Reinira Charlotta van Goltstein trouwde 1733 met Alhard Philip van der Borch.
 3. Geertruid Agnes van Goltstein overleden Arnhem 1798.

1706: Acte van huwelijksvoorwaarden van Evert Jan Benjamin van Goltstein en Charlotte Agnes van Essen.

1706: Acte van aanstelling van Evert Jan Benjamin van Goltstein als raad- en rekenmeester van Gelderland.

Generatie 7

VIIa. Joost Joannes Simon van Goltstein van Hoekenburg, gedoopt Venlo op 29 oktober 1703, overleden Folkerdaborg tussen 20 november 1780 en 29 oktober 1784, heer van Oud- en Nieuw Folkerda, trouwde Groningen 28 november 1728 met Geertruid Juvetta Clant, geboren Witmarsum 20 september 1696, overleden Folkerdaborg 1781, dochter van Adolf Sixtus Clant en Geertruid Johanna van Schrieck.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theodora van Goltstein geboren Groningen 18 november 1729, overleden Baarlo 2 maart 1820, trouwde Bedum 30 december 1749 met Johannes Aegidius van Voorst Schadewijck, geboren Bischlich (bij Wesel, Duitsland) 10 december 1711, overleden Bedum 30 juni 1788, zoon van Harmen Berend van Voorst en Maria Elisabeth Theresia van Erp.
 2. Steven Adolph van Goltstein volgt VIIIa.

VIIb. Philip Hendrik van Goltstein heer van Grunsfort en Appel, geboren 8 november 1715, begraven Arnhem 1776, trouwde 1745 met Judith Margaretha van Essen, gedoopt Wageningen 6 juli 1720, overleden Arnhem 24 april 1793, dochter van Lucas Willem van Essen, heer van Vanenburg en Wilhelmina Johsnna Torck.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Evert Jan Benjamin van Goltstein volgt VIIIb.

1733: Aanstelling van Philip Hendrik van Goltstein als drost, richter, dijkgraaf en stadhouder van de lenen van de baronie van Hedel.

1735: Admissie van Philip Hendrik van Goltstein als ambtsjonker van Nijkerk.

1736: Acte van burgerschap van Wageningen voor Philip Hendrik van Goltstein.

1745: Acte van huwelijksvoorwaarden van Philip Hendrik baron van Goltstein, heer van Grunsvoort, Appel, Oldenhaven en Bornick, en Judith Margareta baronesse van Essen tot Vanenburg. De bruid bracht in het goed Oud-Vanenburg ten westen van het Huis Vanenburg.

1764/65: Admissie van Philip Hendrik van Goltstein in het Duitsche Huis.

1793: Stukken betreffende de regeling der nalatenschap van Judith Margareta van Essen, douairière van Goltstein, 1793.

Generatie 8

VIIIa. Steven Adolph van Goltstein van Hoekenburg, geboren Groningen 29 januari 1734, overleden Folkerdaborg 6 december 1779, trouwde 1. den Hoorn (Groningen) 25 april 1758 met Aleida Ernestina Edmonda Ripperda, vrouwe van Koudekerk en Poelgeest, geboren Bedum 18 november 1738, overleden Holwindeborg 21 mei 1766 en trouwde 2. Tietjerksteradeel 1 november 1773 met Francisca Johanna van Oldenneel tot Heerenbrink, geboren Heino (Huize de Heerenbrinck) 1744, overleden Groningen 27 juni 1797.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jhr. Joseph Johannes van Goltstein volgt IXa.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jhr. Henricus Arnoldus Josephus van Goltstein volgt IXb.

VIIIb. Jhr.mr. Evert Jan Benjamin van Goltstein geboren Arnhem 21 juni 1751, overleden Utrecht 3 december 1816, ambtsjonker Nijkerk en Renkum, burgmeester Wageningen, drost van Hedel en Wageningen, rechter en dijkgraaf 't Nijbroek, gecommiteerde Generaliteisrekenkamer, gedeputeerde van de Veluwe, 1732 -1744 landscommandeur Duitse Orde en gecommiteerde in de Raad van State, trouwde 30 april 1782 met Frederica Everdina Anna van der Capellen, geboren Warnsveld 8 mei 1759, overleden 13 augustus 1847, dochter van Mr. Alexander Hendrik van der Capellen en Reiniera Adolphina Charlotte van Nagel.

VIIIb.-7 Jan Carel baron van Goltstein 1794-1872

Uit dit huwelijk:

 1. Philip Hendrik van Goltstein geboren 1783, overleden 1800.
 2. Alexander Hendrik Adolph Carel van Golstein geboren 1784, overleden Utrecht 11 maart 1813, ongehuwd.
 3. Lucas Willem Benjamin Carel van Goltstein geboren 1785.
 4. zoon overleden 1787.
 5. Hendrik Rudolph Willem baron van Goltstein volgt IXc.
 6. Frederic Constant Carel Benjamin van Goltstein geboren 1793, overleden 1802.
 7. Mr. Jan Carel baron van Goltstein (ook Jan Karel) geboren Arnhem 30 mei 1794, overleden Den Haag 17 februari 1872, baron sinds 1 april 1820. advocaat te Utrecht vanaf 1811, werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof, curator Hogeschool Utrecht, lid Tweede kamer, voorzitter Tweede Kamer, 1858-1860 minister van Buitenlandse Zaken, lid Eerste Kamer, minister van Staat, trouwde Ommen 28 september 1828 met Adolphine Wernerdine barones van Pallandt, geboren Arnhem 29 november 1806, overleden 27 maart 1853, dochter van Andries baron van Pallandt en Albertine Euphrosine Thalie Eglée van Neukirchen genaamd Nyvenheim.
 8. Mr. Philip Hendrik Benjamin baron van Goltstein volgt IXd.

1776/77: Admissie van Evert Jan Benjamin van Goltstein als ambtsjonker van Renkum.

1782: Magescheid tussen Evert Jan Benjamin van Goltstein en zijn moeder, Judith Margareta van Essen.

1782: Acte van huwelijksvoorwaarden van Evert Jan Benjamin vrijheer van Goltstein, heer van Groot-Appel en Vanenburg, en Frederica Everdina Anna vrijfreulein van der Capellen tot de Boedelhoff.

1789: Commissiebrief voor Evert Jan Benjamin van Goltstein als drost van Wageningen.

1792: Acte van aanstelling van Evert Jan Benjamin van Goltstein tot richter in het Nybroek.

Generatie 9

IXa. Jhr. Joseph Johannes van Goltstein van Hoekenburg, geboren Holwindeborg 15 april 1765, overleden Zevenaar (Huize Mathena) 19 november 1819, trouwde Bocholt 21 juli 1789 met Antoinette van Hugenpoth tot den Berenclaauw, geboren Hassent (Duitsland) 15 juli 1770, overleden Arnhem 2 maart 1835, dochter van Antonius Cornelius Simon Xaverius van Hugenpoth en Henriette Hermina van Hövell tot Westerflier.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hermanus Winoldus Eugenius Walradus Theodorus baron van Goltstein volgt X.

IXb. Jhr. Henricus Arnoldus Josephus van Goltstein geboren Bedum 27 augustus 1774, overleden Kleef (Duitsland) 13 augustus 1845, officier infanterie 1795-1801, baron sinds 1 april 1820, trouwde 1. ‎Amersfoort 17 januari 1803 met ‎Gijsberta Jacoba Bor, geboren Amersfoort ‎18 mei 1778, overleden ‎Amersfoort 24 december 1803‎ en trouwde 2. ‎Bocholt 20 jun 1805 met Agnes Henriëtta Joannetta Clara barones van Hövell tot Westerflier, geboren Twello ‎23 september 1777, overleden Kleef ‎8 mei 1853.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Francisca Maria Antonetta Clara barones van Goltstein van Hoekenburg,‏ trouwde met Mr. Theodorus Marcellus Ignatius Aloysius baron van Lamsweerde, geboren ‎Amersfoort 5 november 1803, overleden ‎Wehl 1 oktober 1876 Wehl‎.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Clara Maria Jodoca Geertruida barones van Goltstein van Hoekenburg, trouwde met‎ Mr. Josephus Johannes Gerhardus Franciscus baron van Lamsweerde‎, geboren Zevenaar ‎21 april 1806, overleden Arnhem ‎19 december 1867 Arnhem.

IXc. Hendrik Rudolph Willem baron van Goltstein geboren Arnhem 10 maart 1790, overleden Putten 24 oktober 1868, baron sinds 1 april 1820, minister-resident te Hamburg, lid Eerste Kamer, trouwde Hamburg, 24 april 1828 met Emma von Hildebrandt, geboren Hamburg 3 september 1810, overleden Hamburg 26 juni 1898, dochter van Friederich von Hildebrandt en Marianne Ellerman.

IXc.-2 Willem baron van Goltstein 1831-1901

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Frederica Everdina barones van Goltstein geboren Hamburg 29 maart 1829, overleden Putten 19 april 1917, trouwde 's-Gravenhage 6 maart 1856 met Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt, geboren Oudwoude 20 september 1826, overleden Vanenburg 27 januari 1906, zoon van Hans Willem van Aylva baron van Pallandt Van Waardenburg en Neerijnen en Constantia Catharina Wilhelmina van Scheltinga.
 2. Mr. Willem baron van Goltstein geboren Hamburg (Duitsland) 13 mei 1831, overleden Putten 9 september 1901, lid Tweede Kamer en Eerste Kamer en minister in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg, trad in 1882 af als minister van Koloniën, gezant in Londen en voorzitter van de Raad van Voogdij over de jonge koningin Wilhelmina, trouwde Velsen 12 augustus 1863 met Jkvr. Agneta Cornelia Hugonia Boreel, geboren 's-Gravenhage 23 maart 1839, dochter van Jhr.mr. Willem Boreel en Jacoba Maria Paulina Boreel.

IXd. Mr. Philip Hendrik Benjamin baron van Goltstein geboren Utrecht 30 mei 1802, overleden Parijs 16 mei 1879, baron sinds 1 aptil 1820, advocaat te Utrecht, ging failliet wegens gokken, trouwde Utrecht 6 oktober 1825 met Anna Everhardina Johanna Mock, geboren Düsseldorff (Duitsland) 2 januari 1805, overleden Utrecht 2 juli 1879, dochter van Gabriël Mock en Isabella de Pesters.

Uit dit huwelijk:

 1. Benjamina Anna Frederica Alexandrina barones van Goltstein geboren Utrecht 17 september 1826, overleden Utrecht 21 februari 1868, trouwde Utrecht 21 juni 1855 met Mr. Antoine Jacob Willem Farncombe Sanders, geboren Medemblik 21 juli 1833, overleden Den Haag 7 september 1896, zoon van Samuel Farncombe Sanders en Wilhelmina Aletta Coenradina barones van Boetzelaer.

Generatie 10

X. J.H.W.E.W.Th. baron van Golstein van Hoekenburg

X. Johannes Hermanus Winoldus Eugenius Walradus Theodorus baron van Goltstein van Hoekenburg, gedoopt Oud-Zevenaar 31 maart 1793, overleden Arnhem 28 augustus 1835, ridder militaire Willemsorde, ridder Nederlandse Leeuw, page Koning Lodewijk Napoleon en Keizer Napoleon I en ritmeester der cavalerie, trouwde Nijmegen 16 mei 1820 met Oliviera Theodora Johanna Scolastica Maria Hacfort tot Oosterholt, gedoopt Nijmegen op 15 september 1795, overleden Arnhem 25 december 1862, dochter van Olivier Theodorus Petrus Paulus Hacfort tot Oosterholt en Theodora Johanna Ignatia Adriana Godefrida Antonia Christiana Speyart van Woerden.

Uit dit huwelijk:

 1. Oliviera Josephina Agnes Hubertine barones van Goltstein van Hoekenburg geboren Neerbosch 12 april 1821, overleden Arnhem 6 juli 1889, trouwde Arnhem 2 juni 1852 met Hendrik Johan Olivier Carel Theodoor Steven baron Hackfort tot Ter Horst, geboren Loenen a/d Vecht 26 december 1817, overleden Bemmel 4 juli 1862, zoon van Olivier Gerrit Willem Joseph baron Hackfort tot Ter Horst en Maria Aletta Wilhelmina Barbara barones van Wijnbergen.
 2. Adolph Ernst Alexander baron van Goltstein volgt XI.
 3. Wilhelmina Maria Henriëtta Ernestina Barones van Goltstein van Hoekenburg geboren Arnhem 18 juli 1829, overleden Arnhem 5 februari 1903, trouwde Arnhem 6 mei 1852 met Mr. Ernestus Schade van Westrum, geboren Schiedam 29 april 1825, overleden Pau (Franhkrijk) 29 april 1859, zoon van Anthonius Thomas Schade van Westrum en Maria Catharina van der Burgh.

Generatie 11

XI. Adolph Ernst Alexander baron van Goltstein van Hoekenburg, geboren Arnhem 3 mei 1828, overleden Oosterhout 12 november 1901, notaris te Oosterhout, burgemeester Groesbeek 1854-1858 en Lid provinciale staten van Noord Brabant, trouwde Breda 26 oktober 1859 met Barbara Anna Helena van der Burgh, geboren Breda 23 oktober 1835, overleden Oosterhout 13 augustus 1911, dochter van Jacobus Andreas van der Burgh en Anna Helena Adriana Matak.

Uit dit huwelijk:

 1. Oliviere Maria Anna Barbara barones van Goltstein van Hoekenburg, geboren Oosterhout 5 maart 1864, overleden Breda 25 september 1934, trouwde Oosterhout 5 juni 1889 met Jacobus Johannes van Mierlo, geboren Breda 2 juni 1862, overleden Breda 13 juni 1941, zoon van Dr. Petrus Rooverius Ernst Antonius van Mierlo en Louisa Isabella Maria Stuyck.

Literatuur

 • De vertrouwde van mijn hart: het dagboek van Alexander van Goltstein.