Current events

Uit Genwiki Gelderland
Jump to: navigation, search

Tussen kasteel en kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827

Tussen kasteel en kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827 is deel 13 in de reeks Adelsgeschiedenis en kwam uit in mei 2014.

Adel en Ridderschap in Gelderland

Gelderland is een provincie die al sinds de Middeleeuwen wordt geassocieerd met adel. Vandaag de dag is de Gelderse adel nog steeds zichtbaar in de vele adellijke landgoederen en buitens die de provincie rijk is. Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis beschrijft en verbeeldt de geschiedenis van de Gelderse adel vanaf de tiende eeuw tot nu. Op verzoek van de Ridderschap van Gelderland en in samenwerking met het Gelders Archief vertellen de dertien auteurs, onder redactie van Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten en Fred J.W. van Kan, het verhaal van het ontstaan van de ridderschap in Gelderland tot aan het behoud van haar cultuur-historisch erfgoed. In de negende eeuw, als de Vikingen via de rivieren de kerken plunderen, komt één van de eerste edelen in beeld die zich in het gebied vestigden dat later Gelderland zou gaan heten: Everhard van Saxo. Zijn twee kleinzoons waren de voorouders van de latere graven van Zutphen en van Gelre. In de Middeleeuwen waren zowel de edelen als de ridderschap van invloed op het stads- en landsbestuur, waarin de adel tot in de twintigste eeuw een rol bleef spelen. Vanaf de zeventiende eeuw tot aan 1814 werden de katholieke edelen in de protestantse Republiek buitengesloten uit de politiek. De katholieke edelman Jacob Mom werd in 1621 zelfs geëxecuteerd op een Haags schavot wegens verraad. Sinds 1813 is in de wet vastgelegd wie tot de adel behoort. De Hoge Raad van Adel, een hoog college van de staat dat door de vorst werd ingesteld, houdt hierop toezicht. Adel en ridderschap in Gelderland heeft een chronologisch-thematische opzet. In tien hoofdstukken wordt de geschiedenis besproken aan de hand van verschillende thema’s. Het elfde hoofdstuk gaat over de herinneringscultuur die onder de hedendaagse adel grote invloed heeft. Door het uitgebreide persoonsnamenregister is het boek ook als naslagwerk te gebruiken voor geïnteresseerden in de genealogie van de Gelderse adel. Het werk is een welkome aanvulling op de geschiedschrijving van Gelderland en van Nederland. De geschiedenis van de adel en de ridderschap in Gelderland wordt begeleid door circa 250 afbeeldingen die een wezenlijk onderdeel van het boek vormen. Veel hiervan zijn niet eerder gepubliceerd. Prachtig getekende historische kaarten, handgeschreven brieven en oorkonden en wapens en wapenkaarten in kleur verfraaien en verduidelijken de tekst. Zo is de oorkonde uit 1339 waarin de verheffing van graaf Reinald II tot de eerste hertog van Gelderland werd vastgelegd, in het boek afgebeeld. Het boek is het product van een samenwerkingsproduct van het Gelders Archief, de Ridderschap van Gelderland en uitgeverij WBooks in 2013. Boekspecificaties: € 49,95 Formaat: 22 x 28 cm Illustraties: circa 250 in kleur en zwart-wit Gebonden ISBN 978 90 663 0450 5.

Kastelen in Gelderland

Naslagwerk met de bijna 390 middeleeuwse kastelen en adellijke huizen van Gelderland. Daarvan bestaan er nog zo'n 170, de overige kastelen zijn verdwenen. Het is het eindproduct van een vruchtbare samenwerking tussen het Gelders Genootschap, Gelders Erfgoed, het Gelders Archief, de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en Uitgeverij Matrijs in 2013. J. Jas e.a. (red.), Kastelen in Gelderland 616 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebonden | rijk geïllustreerd in kleur € 59,95 ISBN 978 90 5345 410 7.